Ereleden

Ereleden:
Jaap Tolenaars
Willemijn Metz
Herman Rouw

Leden van verdienste:
Klaas van Keulen
Jan Roelfsema
Fred Seinstra
Henk van Kesteren

Albert Boon