Bestuur

Voorzitter Henk Meekel.
voorzitter@hmzv.net
Tel:06-38329946
Secretaris:Ronald van Koolwijk
Email:secretaris@hmzv.net

Tel:06-15203031
Penningmeester:Henk van Leeuwen
Email:penningmeester@hmzv.net
Te:l:0297-344534
Muziekzaken: Peter Roodenburg
Email:Email:muziekzaken@hmzv.net
Tel: 06 488 575 99
Algemenezaken: Peter Flapper
Email:>algemenezaken@hmzv.net
Tel: 06 557 231 43

Bankrekeningnummer:
Haarlemmermeersmannenkoor
Zang en Vriendschap (HMZV)

NL60RABO 0155599682

NAAR BOVEN