Bestuur

Voorzitter Henk Meekel. Email:henk.meekel@gmail.com Tel:06-38329946
Secretaris:Ronald van Koolwijk Email:ronald@meerbitter.nl Tel:06-15203031
Penningmeester:Henk van Leeuwen Email:henkvanleeuwen45@gmail.com Te:l:0297-344534
Muziek zaken Norbert ten Velden Email:n.tenvelden@quicknet.nl Tel:0621526069
Algemene zaken: Frans Siben Tel:023 56 191 51 siben@outlook.com

Bankrekeningnummer:
Haarlemmermeersmannenkoor
Zang en Vriendschap (HMZV)

NL60RABO 0155599682

NAAR BOVEN