Bestuur

Voorzitter Henk Meekel. Email:voorzitter@hmzv.net
Tel:06-38329946
Secretaris:Ronald van Koolwijk Email:secretaris@hmzv.net
Tel:06-15203031
Penningmeester:Henk van Leeuwen Email:penningmeester@hmzv.net
Te:l:0297-344534
Muziek zaken Norbert ten Velden Email:muziekzaken@hmzv.net
Tel:0621526069
Algemene zaken: Frans Siben
Email:algemenezaken@hmzv.net
Tel:023 56 191 51

Bankrekeningnummer:
Haarlemmermeersmannenkoor
Zang en Vriendschap (HMZV)

NL60RABO 0155599682

NAAR BOVEN