Beschermheer

Koorleden en bestuur van het Haarlemmermeers Mannenkoor
‘Zang en Vriendschap’ zijn zeer verheugd dat

de heer Onno Hoes, burgemeester van de Haarlemmermeer,
de functie van beschermheer van het koor, heeft willen aanvaarden.
Wij hopen op een langdurige, prettige en vruchtbare samenwerking.

Een vertegenwoordiging van het bestuur en het koor met de heer Onno Hoes in het midden.

NAAR BOVEN